Ozonowanie kurników.

Ekologiczny sposób dezynfekcji ściółki, który potrafi realnie skrócić czas zasiedlenia kurnika młodymi ptakami. Regularne ozonowanie kurników pozwala znacząco poprawić jakość życia ptaków, wyeliminować choroby oraz znacząco obniżyć umieralność ptactwa.

Ozonowanie w hodowli zwierząt.

Ozonowanie to również idealne rozwiązanie dla rolnictwa. Ozonowanie kurników, chlewni, stajni, czy obór, magazynów warzyw i owoców to skuteczny sposób dezynfekcji, znacząco skracający czas przygotowania pomieszczeń do zasiedlenia przez zwierzęta.

Celem ozonowania kurników jest wyeliminowanie wirusów, grzybów i bakterii, które mogą zagrozić hodowli zwierząt lub mieć ujemny wpływ na ich prawidłowy wzrost. Ozonowanie pozwala również usunąć chemiczne pozostałości po wcześniejszych zabiegach dezynfekcji i mycia pomieszczeń.

Ozon jako silny utleniacz atakuje ściany komórkowe organizmów i niszczy patogeny. Największymi zaletami dezynfekcji ozonem jest jego silne i szybkie działanie bakteriobójcze m.in.: Salmonella, E. Coli, Cryptosporidium, Clostridium. Unieszkodliwia on również spory, cysty i inne mikroogrganizmy. W wysokim stężeniu ma wpływ na częściową lub całkowitą eliminację: pleśniakowiec lśniący, roztocza, ptaszyniec kurzy, karaczany i nierzadko myszy. Skuteczność i efekt działania zależy od czasu i ilości przeprowadzonych zbaiegów.

Realizujemy zlecenia w całym kraju, z zastosowaniem najnowocześniejszych urządzeń od polskich producentów. Zabieg ozonowania obiektu może trwać od 2 aż do 8 godzin, w zależności od kubatury. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz współpraca ze ośrodkami badawczymi, pozwala nam lepiej dopasować rozwiązania dla każdego klienta.

Ozonowanie w przetwórstwie żywności.

Coraz większą popularność zyskuje wykorzystanie ozonu w procesach dezynfekcyjnych wyrobów spożywczych. Ponieważ jedynym produktem resztkowym ozonu jest tlen, wielu producentów rozważa ozon jako zamiennik dla powszechnie stosowanego chloru oraz innych dodatków chemicznych.

26 czerwca 2001 roku FDA i USDA w USA zatwierdziły ozon jako środek zwalczający drobnoustroje dla wszystkich rodzajów żywności, włącznie z mięsem i drobiem. Badania wykazały, że wystawienie na działanie ozonu pewnych rodzajów owoców umożliwiło odkażenie ich powierzchni i spowodowało, że owoce uwolniły enzymy opóźniające psucie się produktów. Tak więc np. truskawki czy papryka dłużej zachowują świeżość i wykazują dłuższą przydatność do spożycia.

Jeżeli mają Państwo pytania, uwagi, wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z nami.

Gwarantujemy rozwianie wszelkich wątpliwości oraz zapraszamy do współpracy.